Menu

Om det du mærker

 

 

Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Et godt psykisk arbejdsmiljø fremmer glæden ved arbejde og påvirker os – også når arbejdet ophører og vi holder fri. Det du mærker, betyder altså noget for både dig, din kollega og arbejdspladsen som helhed.
Denne hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø er primært udarbejdet til detailhandlen. Den har til formål at gøre opmærksom på, at der ikke skal være langt fra det du mærker til mulighed for handling.  

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Den faglige viden på denne side har baggrund i de seks guldkorn og de tre diamanter, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har været med til at udvikle.
De seks guldkorn dækker over seks faktorer, der har særlig stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel.  

 

  • Indflydelse
  • Mening
  • Belønning
  • Social støtte
  • Forudsigelighed
  • Krav

(Guldkornene skal ses i samspil med hinanden og ikke isoleret)

 


De tre diamanter er
 

  • God samarbejdsevne
  • Tillid
  • Retfærdighed på arbejdspladsen


De udgør tilsammen virksomhedens ”Sociale kapital”. Social kapital hører til de positive arbejdsmiljøfaktorer, og er det, der bidrager til medarbejdernes  trivsel, sundhed og udvikling, samt til arbejdspladsens resultater i form af bl.a. forebyggelse, fastholdelse, produktivitet og kvalitet.