Menu

STRESS

Kom godt tilbage efter stress


Timing er vigtigt
Begynder du for tidligt, er risikoen for tilbagefald stor. Venter du derimod for længe, er der risiko for, du mister troen på dig selv og dermed aldrig kommer tilbage.
Nogen starter før de er helt raske for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, mens andre hælder til at blive helt raske først. Tal med din læge om det.


Hvornår kan du komme tibage?
Planlæg din start med både læge og arbejdsgiver/leder. Følgende kan være tegn på, du er klar til at komme tilbage på arbejde:

  • Du glæder dig til at komme i gang igen.
  • Du forstår årsagen til din stress. Alle vilkår skal ændres, så du ikke får tilbagefald.
  • Stresssymptomerne er ikke længere generende.
  • Du kan mærke og handle på stresssymptomerne, når de dukker op.

Har stressen udviklet sig til angst eller depression, aftaler du tilbagevenden med din behandler. Besøg arbejdspladsen før du genoptager arbejdet for at undgå, at det bliver overvældende.
Starter du uden at være helt rask, bør du så vidt muligt undgå samme arbejde, som førte til stress. Du bør ikke have lange arbejdsdage – for nogle er det blot et par timer om dagen. Du kan trappe langsomt op. Er du helt rask, kan du arbejde, som før du blev syg. For at undgå igen at blive syg, skal arbejdsforholdene være ændret, eller du bør kunne takle dem. Du kan starte på halv tid.


Aftal rammerne for din tilbagevenden
Din arbejdstid, opgaver og fysiske placering aftaler I, før du begynder. Opgaver og tid skal i begyndelsen være overskuelige. Afstem med din leder, hvilke forventninger og krav der er til dig og dit arbejde.
Din leder bør orientere kolleger om dine arbejdstider, opgaver og eventuelle særlige hensyn. Jo mere information de har, jo mere slipper du for at forklare dig.


Hold tæt kontakt til din leder
Hav løbende dialog med din leder. Herved sikrer I, at opgaver og arbejdstid bliver overholdt og passer dig. Revurder om nødvendigt. Måske skal I tage skånehensyn i en længere periode – muligvis mere permanent. Forløbet, før du er helt tilbage til normal styrke, kan tage 3-4 måneder eller mere.

Overvej et jobskifte
Kan I ikke ændre de stressudløsende faktorer, er løsningen måske at skifte job. 


Hold fast i gode vaner
Læs under Forebyg stress, hvordan du kan forebygge, at stressen vender tilbage, og du igen bliver syg.