Menu

STRESS

Forebyg stress i gruppen

 

Hold pauser og tal med hinanden
Pauser er effektive mod stress. Fem minutter i ny og næ er nok til at falde ned. I pauserne kan I få talt med hinanden om problemer og udfordringer og hvad, der stresser jer.


Hold øje med hinanden
Hold øje med kollegerne og reager, hvis en kollega viser symptomer på stress.


Støt hinanden
Social støtte i pressede situationer kan minimere stressreaktioner. Det kan komme fra både ledere og kolleger, og den kan både være psykologisk – ”vi nok skal klare det sammen” – og praktisk i form af konkret hjælp til en arbejdsopgave. Husk også at støtte hinanden med praktisk hjælp.

 

Anerkend hinanden
Anerkend de gode indsatser. Ros og bak hinanden op.

 

Planlæg arbejdet sammen
Når I planlægger og orienterer hinanden, oplever alle mere forudsigelighed og fremdrift i arbejdet, hvilket også er stressforebyggende.


Hav en tydelig arbejdsfordeling
Hvis I er i tvivl om roller og ansvar, skal I afklare det med nærmeste leder.


Styrk det sociale netværk
Gode relationer til kollegerne er af stor betydning, hvis I skal kunne tale om og i fællesskab løse problemer som stress.