Menu

STRESS

Årsager til stress:


Årsagerne til stress er mange og forekommer både i arbejds- og privatlivet. Det er forskelligt, hvilke faktorer, der stresser os og hvor stor en stressbelastning, vi hver især kan klare. Alvorligheden af stress hænger sammen med:

 • hvor lang tid man er udsat for belastning
 • hvordan man oplever belastning
 • personlige forhold
 • hvor godt man håndterer belastning

Stressorer
Stress er en biologisk reaktion. Det er den måde, din krop reagerer på, når du bliver udsat for en stressor. Påvirkninger, der fremkalder reaktioner i kroppen, kaldes stressorer. Arbejdsbetinget stress bunder ofte i:

 • For høje krav – i forhold til arbejdsmængde, deadlines, ansvar, kvalitet og evner
 • Uklare krav til arbejdet – i forhold hvad opgaven indebærer opgaven, og hvornår den er  løst godt nok
 • Ringe hjælp og støtte fra kolleger og generelt dårligt samarbejde
 • Ikke tilstrækkelig indflydelse på tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet
 • Ikke tilstrækkelig feedback eller anerkendelse for arbejdet
 • Ringe respekt eller oplevelsen af uretfærdig fordeling af opgaver eller anerkendelse
 • Følelse af meningsløshed i arbejdet

Vold, trusler, konflikter og mobning kan være stressfaktorer lige som støj og indeklima i det fysiske arbejdsmiljø kan medvirke til stress. Hvad der stresser den enkelte, kan vi inddele i forskellige sfærer: