Menu

Social støtte

I kan hjælpe hinanden og bakke op både fagligt, praktisk og følelsesmæssigt

på arbejdspladsen. Tillid, anerkendelse, konkret hjælp og vejledning hører

under SOCIAL STØTTE.

Se filmen og snak om Social støtte i jeres butik

SOCIAL STØTTE

Hvad betyder "støtte"?


Støtte kan helt konkret være at få hjælp og vejledning, men det kan også forstås bredere og handle om accept, tillid og anerkendelse.

Praktisk støtte er at få hjælp ved behov, at få tilført ressourcer, fx en hjælpende hånd, et teknisk hjælpemiddel eller andre arbejdsredskaber.
Faglig støtte er hjælp til prioritering af opgaver eller hjælp til at udføre dem.
Følelsesmæssig støtte er at blive taget alvorligt, at få udvist sympati og omsorg.

Arbejdspladsens kultur har indflydelse på, hvordan og om I hjælper og støtter hinanden.