Menu

Overordnede tiltag

OVERORDNEDE TILTAG (PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU)


God omgangstone
Simple ting, som at sige godmorgen, farvel og det at tale ordentligt til hinanden, har betydning for jeres forhold til hinanden.
Ironi, sarkasme og skældsord kan danne grundlag for misforståelser og usikkerhed. Der er naturligvis en særlig jargon og kultur på den enkelte arbejdsplads, og det skal der være plads til. Men det er samtidig vigtigt, at jargonen ikke udvikler sig til at blive ubehagelig. Vær især opmærksom på jeres sprog og omgangstone over for de nye kolleger.


Respekter hinanden
Butikken efterspørger mange former for kvalifikationer og kompetencer, så medarbejderne kan supplere hinanden. Det er vigtigt at respektere hinandens forskellige kvalifikationer, interesser, behov og arbejdsopgave. Herved opstår der gode samarbejdsevner, og I når frem til et resultat, som alle anerkender.


Husk at anerkende
Anerkendelse af hinandens indsats har betydning for en god opgaveløsning og den daglige trivsel. Så husk at anerkend din kollegas gode indsats.


Tag konflikter i opløbet
En god arbejdsdag kan godt være hektisk og indeholde problemer og konflikter. Det er vigtigt, at de ikke bliver gemt af vejen, men at I i stedet betragter dem som tegn på dynamik mellem mennesker og løser dem gennem god og konstruktiv dialog.
Lær hvordan du kan undgå, at uenigheder bliver til konflikter, og hvordan I tackler konflikter. Læs om Konflikter mellem kolleger.


Sig fra over for mobning
Sørg for at sige fra over for mobning og gribe ind, hvis du oplever mobning. Læs om Mobning.