Menu

Opbyg social kapital

Sæt fokus på samarbejdsevne


Samarbejde om arbejdsopgaverne
I udvikler social kapital primært i det daglige samarbejde. Et godt samarbejde om opgaver kræver:

 

 • at I hjælper hinanden
 • at I søger at løse problemer i fællesskab
 • at I respekterer hinandens fagligheder og kvalifikationer
 • at I løser konflikter

 

Opbyg gensidigt forpligtende normer for samarbejde
Forudsætningen for at udvikle et smidigt samarbejde er, at ledelse og medarbejdere opbygger gensidigt forpligtigende normer. Fx at der er en norm for, hvordan I løser problemer i relation til arbejdsopgaver. Konkret kan det betyde, at ledelse og medarbejdere mødes og løser problemerne i fællesskab.
Alle skal vide, hvem der har ansvar for hvad, og at opgaver og roller skal være klare og velkendte. Det kan normer for gensidig forpligtigelse være med til at afklare.

Følgende kan stimulere gensidigt forpligtigende normer mellem ledelse og medarbejdere:

 • Løbende at afstemme og afklare roller og opgaver
 • Hyppig kontakt og mulighed for at mødes
 • Anerkendelse af den andens legitimitet og motiver
 • Accept af både fælles og forskellige interesser
 • Helhedsforståelse
 • Villighed til at gå på kompromis
 • Mod og tålmodighed
 • Lydhørhed
 • Evne til at se tingene i andres perspektiv
 • Evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte svaret
 • Evne til at bruge andres fejltagelser og succeser til det fælles bedste

 

Styrk jeres relationer
Samarbejdsevnen handler bl.a. om struktur og rammer - hvilke praktiske muligheder har medarbejdere og ledelse for at mødes og udvikle relationer? Det handler ikke kun om at mødes, men om hvordan I i det hele taget kommunikerer og koordinerer arbejdet. Måske mødes I uformelt i løbet af arbejdsdagen for at koordinere og løse opgaverne sammen. De uformelle øjeblikke styrker ofte samarbejdsrelationerne – det er her, I lærer hinanden at kende som kolleger.