Menu

Opbyg social kapital

Sæt fokus på retfærdighed


Retfærdighed er et udtryk for, om du som medarbejder synes, at tingene går ordentligt for sig, og at du bliver behandlet fair.
Det handler om:

  • at alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen
  • at beslutningsgrundlaget er i orden
  • at alle bliver behandlet med respekt og værdighed
  • at ingen bliver favoriseret


Følgende elementer kan øge oplevelsen af retfærdighed:

  • Konsistens – Lige behandling af alle
  • Involvering – De berørte bliver hørt
  • Respekt – Man behandler andres synspunkter seriøst
  • Synlighed – Beslutningsprocessen er gennemskuelig
  • Forklaring – Det er klart, hvorfor beslutningen blev som den blev, og hvilke konsekvenser den får
  • Ankemulighed – I kan ændre unfair og forkerte beslutninger