Menu

Om social kapital

Tillid


Tillid handler om troværdighed, og om hvorvidt I kan regne med hinanden. Det er både tilliden mellem ledelse og medarbejdere og tilliden mellem medarbejderne.