Menu

Om social kapital

Samarbejdsevne


Samarbejdsevne handler om samarbejdskompetencer, normer for gensidige forpligtelser og strukturer, der fremmer samarbejdet. Det gode samarbejde sker i samspillet mellem ledere og medarbejdere gennem koordinering, kommunikation og vilje til at samarbejde om at nå et fælles mål.

Du kan overveje følgende:

 

  • hvilke opgaver er I sammen om at løse?
  • hvordan løser I i fællesskab opgaven?
  • er samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere godt?
  • er samarbejdet blandt medarbejderne godt?
  • er samarbejdet mellem grupper/afdelinger på arbejdspladsen godt?
  • hjælper I hinanden, når der er for meget at lave eller andre udfordringer?
  • er der respekt for de forskellige faggruppers bidrag til løsning af opgaverne?
  • bliver de berørte inddraget og hørt, når beslutninger træffes?
  • hjælper I nye kolleger til rette?
  • Er der ordentlige vilkår for samarbejde og kommunikation om arbejdet?