Menu

Social kapital

Social kapital er samarbejdet om virksomhedens kerneopgaver.

Her er fokus på samarbejde. Høj social kapital bygger på tillid og retfærdighed.

Se filmen og snak om Social kapital i jeres butik

Om social kapital

Hvad er ”social kapital”


Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter medarbejdere og ledere i stand til i fællesskab at løse kerneopgaven i virksomheden. 

I butikker er kerneopgaven at sælge varer til kunder, så kunden har en god købsoplevelse, omkring dette kan der være en række andre parametre, fx kvalitet og service.

 

Virksomhedens sociale
kapital, som bygger på tillid,
refærdighed og samarbejds-
evne, er den egenskab ved
arbejdspladsen, som gør de
ansatte i stand til at løse
kerneopgaven i fælleskab


Kilde: www.socialkapital.org/kerneopgave

Når I fremmer social kapital

 • sætter I fokus på kerneopgaven
 • ser I på planlægning og fordeling af arbejdet
 • skaber I strukturer og rammer, der fordrer samarbejdet
 • styrker I relationer mellem top og bund samt på tværs

Flere undersøgelser viser, at virksomheder med god social kapital også har et godt psykisk arbejdsmiljø. Når arbejdspladsen har fokus på social kapital, vil I opleve:

 • høj grad af tillid og retfærdighed i samarbejdet om opgaverne
 • åbent og ærligt samarbejde
 • anerkendelse ledelse og kolleger imellem
 • samarbejde på tværs af faggrupper, grupper/afdelinger
 • at kunne stole på udmeldinger og informationer
 • inddragelse og indflydelse omkring jeres opgaver
 • at det er ok at stille forslag til ledelsen
   

Der er social kapital på alle arbejdspladser. Når I vil arbejde med social kapital, handler det derfor om at tage udgangspunkt i det samarbejde, I allerede har.