Menu

Mobning og chikane

Mobning og chikane er når en eller flere personer føler sig krænket og udsat

for ubehageligheder over længere tid. Mobning og chikane har både

person- og arbejdsmæssige konsekvenser.

Se filmen og snak om Mobning i jeres butik

MOBNING OG CHIKANE

Om mobning og chikane

 

Mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen er ikke acceptabelt og kræver handling. Seksuel chikane er en særlig form for mobning.


Som medarbejder kan du gøre en indsats for at forebygge mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen. Det handler om at respektere hinanden, løse konflikter og at have en positiv omgangstone og adfærd.


Er du vidne til mobning, bør du gøre opmærksom på, at det ikke er ok. Hvis ikke, er det stiltiende accept. Men det kan være svært at gribe ind, og derfor skal du have de nødvendige redskaber.