Menu

MOBNING OG CHIKANE

Eksempel på hvad du kan gøre:

 

 • Stol på dig selv og mærk efter. Skriv ned hvad, hvornår, hvem og hvad du følte
 • Tal med mennesker, du stoler på, og lad dem vurdere situationen
 • Sig fra straks, når du oplever mobning/chikane. Det kræver mod, men mobning er ikke ok
 • Find ud af hvor kan du hente hjælp. Er der procedurer, personale- eller mobbepolitik?
 • Tal med din leder eller andre på arbejdspladsen, der kan hjælpe dig
 • Alliér dig med kolleger, hvis din leder mobber. Tal med lederen eller en overordnet
 • Bebrejd ikke mobberen. Gør opmærksom på dine følelser uden at angribe
 • Hold modet oppe og lav ting du er glad for. Bevar dit sociale liv og fritidsaktiviteter
 • Vær opmærksom på dit helbred. Dyrk motion og hold dig sund
 • Hvis intet hjælper, så overvej at skifte arbejdsplads
 • Henvend dig til HAST sekretariatet (Handelens Aftale om Samarbejde og Trivsel), hvor du få støtte og vejledning. (Se mere under Forebyg mobning)