Menu

MENING I ARBEJDET

Sådan kan du gøre


Her er nogle forslag til inspiration, som andre har kunnet bruge.

Bliv bevidst om, hvad der giver mening for dig

Gør dig bevidst om din arbejdssituation og spørg dig selv, hvad du kan bidrage med for at skabe mening i dit arbejde. Hvad kan dine kolleger og leder gøre?

Meld ud

Din situation kan ændre sig, så hvis din opfattelse af meningsfyldt arbejde ændrer sig, bør du være opmærksom og reagere.

Vær godt rustet til arbejdsopgaverne

Når du føler dig godt rustet til dine arbejdsopgaver, giver arbejdet du udfører ofte også god mening. Det er derfor en godt at være indstillet på at lære nyt og desuden være opmærksom på egne kompetencer og udvikling.

Støt op om fællesskabet

Mange vægter mening i forhold til den sociale del på arbejdspladsen højt. I skaber et godt socialt fællesskab ved fx at være opmærksom på omgangstonen og væremåden.
Sociale aktiviteter handler også om at deltage i møder og fælles arrangementer og eventuelt selv tage initiativ.