Menu

Krav

De krav, du stiller og bliver stillet, skal passe til ressourcer, kompetencer og behovet

for udvikling – både i forhold til mængden og indholdet af arbejde.

Se filmen og snak om krav i jeres butik

KRAV

Hvad betyder "krav"?

 

Her handler krav om både mængden af dine arbejdsopgaver og om, hvad de går ud på. Begge dele skal være til at overskue og håndtere.

De kvantitative krav, altså mængden af opgaver, skal være passende. Det vil sige, at der hverken er for få eller for mange. De kvalitative krav, opgavernes indhold, skal tage hensyn til dine kompetencer og behov for udvikling og udfordringer. Derudover skal kravene være klare, dvs. at du ved, hvornår arbejdet er udført godt nok.  

De krav, der stilles til dig, hænger tæt sammen med de ressourcer, der er nødvendige for at kunne løse dine arbejdsopgave. Ressourcer kan fx være:

Personlige og faglige: fx din kunnen, viden og erfaring.
Arbejdsorganisatoriske: fx  at du har de informationer, der er nødvendige for at udføre arbejdet og har indflydelse på eget arbejde, fx på valg af hjælpemidler i arbejdssituationen.
Sociale: fx at kolleger og ledere støtter og hjælper hinanden.
Teknologiske: fx de hjælpemidler (maskiner, redskaber, værktøj og it) den enkelte bruger i sit arbejde