Menu

Konflikter med kollegaer

Konflikter opstår typisk på baggrund af en uoverensstemmelse. Så snart en part

følelsesmæssigt lader sig involvere, er der tale om en konflikt. Her er dialog afgørende.

Se filmen og snak om Konflikter med kollegaer i jeres butik

KONFLIKTER MED KOLLEGAER

Om konflikter

Vi undgår ikke konflikter, men vi kan lære at opdage dem i tide og håndtere dem, så de ikke bliver værre. Konflikter kan have udgangspunkt i misforståelser, at vi er forskellige som mennesker eller at vi er uenige om noget eller har modsatrettede interesser.

Konflikter kan vække nysgerrighed, men de kan også være fokuserede på at finde fejl eller skyld. Det udløser ofte reaktioner som angreb, forsvar og sårede følelser.

I de fleste tilfælde taler de involverede sig til rette, men i andre tilfælde bliver problemerne uoverskuelige. Uløste konflikter tærer på energien, går ud over humøret, og arbejdsindsatsen. Der er derfor god grund til at lære om konflikter og måden, du håndterer dem.

Er du i konflikt med en kollega, bør I tage hånd om det så tidligt som muligt. Hvis der er stor tillid mellem dig og din kollega, kan I begge slippe af sted med at sige og gøre meget. Men har I haft sammenstød før, skal der mindre til før en konflikt opstår. Husk på, at en konflikt altid vil optrappe og blive værre, hvis ingen tager initiativ og gør noget aktivt for at nedtrappe den. Jo større kendskab du har til konflikter og deres opståen og nedtrapning, des bedre mulighed har du for at håndtere konflikten.

Som kollega kan du mærke, om der er en konflikt mellem nogle eller flere af dine kolleger ved at være opmærksom på misstemninger. Fx om der er nogle, der pludselig holder sig uden for eller bliver holdt ude af gruppen. Der kan også være direkte personlige angreb. I konflikter fylder følelserne, men der er også nogle, der forsøger at undvige og ikke viser reaktioner udadtil. Jo større kendskab du har til konflikter og deres opståen og nedtrapning, des bedre mulighed har du for at gribe ind i tide og evt. være med til hjælpe dine kolleger med at løse konflikten.

Hvad er en ”konflikt”?


En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere personer bliver følelsesmæssigt involverede. Følgende skal være til stede:

 

  • Der er altid en sag, som er det uoverensstemmelsen drejer sig om, og som personerne i konflikten er uenige om.
  • Det er en konflikt, selvom kun den ene person i konflikten oplever det
  • Konflikt og uenighed adskiller sig fra hinanden ved at mindst én bliver følelsesmæssigt involveret fx bliver vred, irriteret, ked af det. Er man uenige, kan man godt acceptere og diskutere  hinandens forskellige holdninger og diskutere sagen. Konflikten opstår først, når én tager noget personligt og reagerer i fx vrede eller irritation.

Konflikttyper
Konflikter kan opstå på alle arbejdspladser, og der kan være mange forskellige årsager til, de opstår. Ingen konflikter er ens, men du kan forsøge at finde ud af, hvilken form for konflikt der er tale om

 

KONFLIKTTYPE HÅNDTERING RESULTAT

Pseudokonflikter

 

Misforståelser og mangelfuld eller fejlslagen kommunikation.

Kendetegnet ved ringe dialog med kold luft eller skænderi.

Et arbejdsklima hvor tillid og samarbejde mangler.

Få alle informationer frem

Lyt og stil åbne spørgsmål for at forstå parternes handlinger.

 

Døm ikke.

 

Diskuter ikke hvem der bærer skylden for misforståelsen.

Genoprettelse af den ægte dialog.

Personlige konflikter

 

Forskellighed samt dybe og ubevidste følelser omkring identitet, selvværd, loyalitet, tillid og afvisning. Kendetegnet ved følelsesmæssig uenighed. Relationen mellem parterne har taget skade.

Åben kommunikation

 

Lyt og stil spørgsmål, så parterne får mulighed for at fortælle deres version og lytte til hinandens forventninger og behov.

Opnå større gensidig forståelse.

 

For nogle passer kemi eller karaktertræk bare ikke. Man kan forsøge at få samarbejdet til at glide. Det kan ende med, at adskillelse her er den bedste løsning.

Reel konflikt: Instrumentelle konflikter

 

Mål, midler, metoder og procedurer. Fx Hvad skal der gøres? Hvem gør hvad? Hvordan skal opgaven løses?

Dialog

Find saglige kriterier og argumenter til løsning af problemerne.

Løs problemet, så I når til enighed.

Reel konflikt: Interessekonflikter

 

Konflikten drejer sig om, hvilke interesser, der skal tilgodeses, når alt ikke er muligt. Der kan opstå frustrationer, sladder og myter. Kendetegnet ved konkurrence om ressourcerne. Fx fordeling af arbejdsopgaver, kurser, tid og materialer.

Gennem information for at få forståelse for hinandens ønsker.

 

Forhandling gennem reel villighed til at indgå kompromis.

 

Lederens formelle autoritet kan bruges til at afgøre uenigheden.

Parterne får en aftale.

Reel konflikt: Værdikonflikter

 

Kultur, personlige værdier og holdninger.

Gennem dialog. Parterne får talt ud og lytter til hinandens versioner.

 

Lærer at anerkende hinandens forskelligheder og vise respekt for hinanden.

Parterne opnår tolerance og forståelse for hinanden på trods af forskellene.