Menu

KONFLIKTER MED KOLLEGAER

KONFLIKTTRAPPEN


 

 

Trin 1: Uenighed (Sagen)

 

Hvad sker der:
Det starter med en uenighed. Parterne har det ok med at være uenige, og synes det er interessant at diskutere. Diskuterer parterne sagen uden at blive følelsesmæssigt involverede, opstår der ikke konflikt.


Hvad kan du gøre hvis du er i konflikt :
På dette trin kan I selv løse uenigheden ved at være nysgerrige overfor hinandens synspunkter og bevægegrunde, og ikke bliver personlige.

 

  • stil spørgsmål til problemet, og hvorfor uenigheden er opstået
  • vær konkret og hold dig til sagen
  • tænk over de ord du bruger - undgå at bebrejde
  • lyt til din modpart, og vis at du lytter ved fx at stille uddybende spørgsmål
  • find i fællesskab en løsning

 

Men vær opmærksom på den hårfine grænse mellem dette og næste trin, hvor fokus skifter fra sagen til personen, og en af jer bliver følelsesmæssigt involveret, så er I i konflikt og den skal håndteres anderledes og evt. med støtte fra leder, kollega, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller andre der har erfaring med konflikthåndtering.


Hvad kan du gøre, hvis dine kolleger er i konflikt:
Parterne kan selv løse uenigheden ved at være nysgerrige overfor hinandens synspunkter og bevægegrunde, og ikke bliver personlige. Men grænsen mellem dette og næste trin er hårfin, hvor fokus skifter fra sagen til personen.

 

Trin 2: Bebrejdelse (Personificering)


Hvad sker der:
Fokus skifter - man går efter manden, ikke efter bolden. Parterne bliver personlige og skyder skylden på hinanden. Officielt taler man stadig om sagen, men den bliver nu et påskud for at beskæftige sig med modpartens dårlige egenskaber. Parterne forsvarer sig selv og bebrejder den anden. Ingen af dem føler, at den anden lytter og forstår.

Hvad kan du gøre, hvis du er i konflikt:
Stop op og besind dig, og prøv at tænke situationen igennem og tag en snak med din kollega, som du er i konflikt med. Læs mere under "Håndtering af konflikt"

Hvad kan du gøre, hvis dine kolleger er i konflikt:
Her kan du hjælpe med at nedtrappe konflikten ved at gribe ind som neutral mægler.

Trin 3: Flere problemer inddrages


Hvad sker der:
Parterne inddrager flere problemer i diskussionen. Tidligere uenigheder eller konflikter bliver brugt generaliserende om den anden. Parterne er reelt ikke længere interesserede i at forstå hinanden. De er optagede af svagheder i modpartens argumentation og evt. dække over sine egne.

Hvad kan du gøre, hvis du er i konflikt:
Her vil det være vigtigt, at I får støtte af fx ledere, kolleger eller tillidsvalgte til at trappe konflikten ned.  

Hvad kan du gøre, hvis dine kolleger er i konflikt:
Hvis du ikke selv kan gå ind og støtte til løsning af konflikten, kan du måske få inddraget en anden kollega, en leder eller tillidsvalgt til at hjælpe med at nedtrappe konflikten.  

Trin 4: Samtale opgives


Hvad sker der:
Partnerne opgiver at tale sammen. Indstillingen er, at det alligevel ikke nytter, og at den anden ikke er til at holde ud at snakke med eller være i nærheden af.

Hvad kan du gøre, hvis du er i konflikt:
Det er absolut sidste chance for at søge at løse konflikten uden, at jeres relation og samarbejde lider skade. Her kan der være behov for at en neutral person, som har lært konflikthåndtering, går ind og mægler i konflikten.

Hvad kan du gøre, hvis dine kolleger er i konflikt:
Det er absolut sidste chance for at søge at løse konflikten uden, at relationerne og samarbejdet mellem de involverede lider skade. Her kan der være behov for at en neutral person, som har lært konflikthåndtering, går ind og mægler i konflikten.

Trin 5: Fjendebilleder


Hvad sker der:
Begge parter danner fjendebilleder af modparten. Men konflikten forsvinder ikke, fordi parterne ikke længere taler sammen. Tværtimod. De får behov for at dele konflikten med andre og blive bekræftet i hver deres oplevelser af situationen. De skaber alliancepartnere og flere koalitioner. Beskrivelserne af hidtidige forløb begynder at afvige stærkt fra hinanden.
Fjendebillederne kan blive så stærke, at én forløber sig. Den, som mister selvbeherskelsen, risikerer at blive syndebuk. Der er altså risiko for, at konflikten udarter sig til egentlig mobning.

Hvad kan du gøre, hvis du er i konflikt:
Overvej om I har behov for en neutral person, som har lært konflikthåndtering, til at mægle konflikten. Tal med jeres leder eller tillidsvalgte herom.


Hvad kan du gøre, hvis dine kolleger er i konflikt:
Her kan du ofte ikke gøre så meget, da der kan være behov for en neutral person, som har lært konflikthåndtering, til at mægle i konflikten.

Trin 6: Åben fjendtlighed


Hvad sker der:
Konflikten er blevet rigtig ubehagelig. Parterne mister medfølelse og behandler hinanden uacceptabelt, fx ved trusler eller sårende og nedgørende bemærkninger.  Målet er at skade den anden. Også her er der risiko for, at konflikten udarter sig til egentlig mobning.


Hvad kan du gøre, hvis du er i konflikt:

Ofte kræver det inddragelse af uvildige konfliktmæglere til at løse konflikten. Tal med jeres leder eller tillidsvalgte herom.


Hvad kan du gøre, hvis dine kolleger er i konflikt:

Ofte kræver det inddragelse af uvildige konfliktmæglere til at løse konflikten, så her kan I som kolleger støtte op om et sådanne initiativ.

Trin 7: Adskillelse (Polarisering)


Hvad sker der:
Parterne kan ikke længere tåle at være i nærheden af hinanden. I de fleste tilfælde bliver én sygemeldt, fyret eller finder et nyt arbejde. Andre gange omplacerer arbejdspladsen begge parter.