Menu

KONFLIKTER MED KOLLEGAER

FOREBYG KONFLIKTERAt forebygge konflikter handler om at opdage dem i tide. Nedenfor er en række mulige tiltag, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du gerne vil undgå, at uenigheder blandt dine kolleger optrapper og bliver til konflikter.

Kend hinanden

Når I kender hinanden, er det lettere at gå til hinanden, hvis der er problemer, uenigheder og konflikter. Sociale arrangementer og muligheder for at tale sammen i dagligdagen, er med til, at I lærer hinanden nærmere at kende, og det skaber tillid og respekt.

Omgangstone

Omgangstonen på arbejdspladsen siger en del om det indbyrdes arbejdsklima. Der skal hele tiden arbejdes med at holde en god omgangstone. Overvej:
 

 • Har vi en god omgangstone? Er det positive sider ved hinanden der bliver fremhævet? Eller er det alt det, som vi ikke kan lide, vi taler om?
 • Ser vi forskelligheder som en ressource eller et problem?
 • Er omgangstonen tolerant, eller er den hård og uforsonlig?
 • Taler vi om det negative ved arbejdspladsen, eller taler vi om succeserne og de gode ting ved arbejdet?
 • Er vi gode nok til at give ros, når vi lykkes?
Hav en god forståelse for hinanden

Erkend og hav forståelse for, at I er forskellige og gør tingene på forskellige måder. Lad derfor aldrig arbejdsmæssige fejltagelser munde ud i vrede, tænk på at alle gør deres bedste, men på hver sin måde.

Vær klar over butikkens mål

Når butikkens mål og værdier er tydelige, er det også nemmere at arbejde i samme retning og forstå de beslutninger, der bliver truffet. Alle ledere og medarbejdere bør være klar over, hvilken retning virksomheden bevæger sig. 

Vær klar over hvem der gør hvad

Konflikter har ofte baggrund i uklare målsætninger for arbejdet eller uklare roller i forhold til, hvem der har ansvar for og kompetence til hvad. Sørg for at afstemme forventningerne til arbejdets udførelse med din leder.

Lær egne reaktioner at kende

Når du kender egne måder at reagere på i en uenighed eller konfliktsituation, kan du lære at bevare roen og overblikket frem for at lade følelserne dominere. På den måde udvikler du evnen til at håndtere konflikter og kritik, og samtidig kan du forsøge at nedtrappe konflikten.

Lyt aktivt

Ofte opstår konflikter, fordi vi fokuserer på at fremføre egne synspunkter og glemmer at lytte til den anden. Aktiv lytning er en god måde at skabe gensidig forståelse, fordi man giver plads til hinandens synspunkter.

Brug jeg-sprog

I jeg-sprog taler du for dig selv og bliver på egen banehalvdel. Det giver den anden part mulighed for at komme med sine synspunkter, og at I kan have en dialog. Brug ord som "jeg tror" i stedet for "man kan". "Jeg mener" i stedet for "de andre synes også", eller "jeg vil" i stedet for "alle er vist enige om".

Brug værdsættende sprog

Når du taler i et værdsættende sprog, vender du opmærksomheden mod muligheder
i stedet for begrænsninger. Fokuser på det, du vil opnå, frem for
det du vil undgå. Du hjælper din kollega til at forstå dine ønsker og mål. I værdsættende sprog:

 • Taler du om det, du ønsker dig
 • Taler du om det, der virker godt
 • Anerkender du forskellige holdninger
Undgå fejl- og mangelsproget

Når vi bruger fejl- og mangelsproget, fralægger vi os ansvaret og siger, at det er de andres skyld, fordi de gør eller ikke gør noget. I fejl- og mangelsprog:

 • Taler du om det, du ikke vil have
 • Taler du om det, der ikke virker
 • Taler du om det, du vil undgå
 • Ser du uenighed som konflikt
Undersøg i stedet for at anklage

Spørg og undersøg - det skaber dialog. Kom med konkrete eksempler på det, du oplever - det giver forståelse.