Menu

FORANDRINGER

Forandringer er et grundvilkår på de fleste arbejdspladser.

Forandringer er derfor en helt naturlig ting i en butik, der udvikler sig og tilpasser sig omgivelserne

 

Se filmen og snak om Forandringer i jeres butik

FORANDRINGER

OM FORANDRINGER

 

Forandringer er et grundvilkår på de fleste arbejdspladser i dag, og forandringer er derfor også en helt naturlig ting i en butik, som udvikler og tilpasser sig omgivelserne.

 

Forandringer kan være mere eller mindre gennemgribende, og kan fx handle om:

 

  • Ændringer i arbejdsrutiner
  • Implementering af nyt IT-system
  • Omstruktureringer, fx sammenlægning af afdelinger, outsourcing
  • Lukning af butik
  • Forretningsudvidelse: Overtagelse af en anden kæde, udvidelse af forretningsaktiviteter (nyt varesortiment, webshop el.lign.)

 

Fælles for forandringer er, at det i forskellig grad vil påvirke jer og jeres følelser og handlinger i forhold til forandringen. Det kan derfor ikke undgås, at forandringer i større eller mindre grad kommer til at påvirke det psykiske arbejdsmiljø, fx i form af usikkerhed og utryghed over forandringens omfang, og hvad den kommer til at betyde i hverdagen.

 

Grundlæggende kan man sige, at jo bedre forandringsprocessen er planlagt, og jo bedre du som medarbejder er forberedt på forandringen, desto bedre vil du være i stand til at håndtere den. Det er derfor vigtigt at håndtere forandringer positivt, konstruktivt og i en åben og ligeværdig dialog mellem jer som medarbejdere og ledelsen.