Menu

BELØNNING

Tænk over


Som medarbejder kan du stille dig selv en række spørgsmål i forhold til belønning på din arbejdsplads:

  • Kender du til kriterierne for at belønning gives på din arbejdsplads?
  • Hvorfor er belønning (anerkendelse, udvikling, løn) vigtig for mig?
  • Hvad ønsker jeg at opnå – anerkendelse, uddannelse, en ekstra fridag, mere i løn eller ...?
  • Hvilken form for belønning har jeg mulighed for at opnå?
  • Får jeg belønning for den arbejdsindsats, jeg yder?
  • Er der en anerkendende og rosende kultur på min arbejdsplads? Siger vi godmorgen og farvel, byder velkommen tilbage efter sygdom og fravær og husker vi mærkedage?