Menu

Stress

Stress opstår ved længere tids ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne er

individuelle og kommer til udtryk fysisk og psykisk. Stress skal I håndtere i fællesskab.

Se filmen og snak om stress i jeres butik

STRESS

Om stress

 

Som leder skal du sikre en arbejdskultur, der ikke fremmer stress. Vær opmærksom på, hvilke signaler du sender, bevar overblikket og hjælp med prioritering af medarbejdernes opgaver. Det er vigtigt, du ved noget om stress for at kunne gribe ind. Ligesom du skal kunne håndtere, hvis en af dine medarbejdere får stress. Er du selv stresset, så læs under stressramt.

Hvad betyder ”stress”?
Stress er ikke det samme som at have travlt. Stress er en tilstand med ubalance mellem krav og ressourcer over en længere periode. Det er en følelsesmæssig og psykofysiologisk reaktion – ikke en sygdom. Stressreaktionen er naturlig og en form for alarmberedskab, så vi kan takle en ydre belastning og yde vores bedste.
Stress rammer individuelt – men skal forebygges og håndteres i fællesskab. Har arbejdspladsen et velfungerende psykisk arbejdsmiljø, kan det være med til forebygge stress.

Man kan opdele stress i to typer:


Kortvarig stress er normalt og gavnligt
Kortvarig, akut stress oplever vi i pressede situationer – vores krop går i alarmberedskab for at skærpe sanserne og gøre os i stand til at handle. Løser vi situationen, eller har vi en forventning om, at vi kan løse den, falder alarmberedskabet igen. Kroppen slapper igen af. Akut, kortvarig stress er altså et livsvilkår – en gang imellem.

Langvarig stress er skadeligt
Vedvarende, langvarig stress opstår, når stressende situationer og begivenheder ikke bliver løst og forsvinder. Kroppen bliver forhindret i at slappe af i uger, måneder og år. Langvarig stresstilstand kan føre til alvorlig sygdom eller forværring af sygdom.
Konstant stress i mere end en måned er at betragte som et faresignal. Efter tre måneder er det kronisk stress, der øger risikoen for en række sygdomme.


Arbejdsbetinget stress opstår typisk, når man står overfor krav, pres, eller belastninger i arbejdet, som overstiger den enkeltes muligheder, evner og ressourcer til at håndtere disse. Egne forventninger til, om man kan håndtere situtationen, har også indflydelse på udvikling af arbejdsbetinget stress.