Menu

Social kapital

Social kapital er samarbejdet om virksomhedens kerneopgaver.

Her er fokus på samarbejde. Høj social kapital bygger på tillid og retfærdighed.

Se filmen og snak om Social kapital i jeres butik

SOCIAL KAPITAL

Om social kapital

 

Hvad er ”social kapital”
Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter medarbejdere og ledere i stand til i fællesskab at løse kerneopgaven i virksomheden. I butikker er kerneopgaven at sælge varer til kunder, så kunden har en god købsoplevelse, omkring dette kan der være en række parametre, fx kvalitet og service.

Virksomhedens sociale kapital er defineret ved jeres samarbejdsevne omkring løsningen af jeres kerneopgave, samt den tillid og retfærdighed, samarbejdsevnen er baseret på. Det er de tre forhold, virksomheden må have for øje for at opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde den.

 

Virksomhedens sociale
kapital, som bygger på tillid,
refærdighed og samarbejds-
evne, er den egenskab ved
arbejdspladsen, som gør de
ansatte i stand til at løse
kerneopgaven i fælleskab

Samarbejdsevne

Kerne-
opgave

Retfærdighed

Tillid

 

Kilde: www.socialkapital.org/kerneopgave


Når I fremmer social kapital

 • sætter I fokus på kerneopgaven
 • ser I på planlægning og fordeling af arbejdet
 • skaber I strukturer og rammer, der fordrer samarbejdet
 • styrker I relationer mellem top og bund samt på tværs

Undersøgelser viser, at god social kapital afspejler et godt psykisk arbejdsmiljø og høj performance. Som leder vil du opleve, at en høj social kapital fører til høj produktivitet og kvalitet, fordi:

 • retfærdighed fremmer lyst og vilje til at samarbejde, og medarbejderne vil arbejde på at nå organisationens mål og præstere
 • retfærdighed har en afgørende indflydelse på stress, da oplevelser af uretfærdighed skaber stress
 • tillid har betydning for tilfredshed og engagement, som har betydning for produktivitet
 • tillid er en afgørende faktor ift. arbejdets kvalitet, jobtilfredshed og helbred
 • tillid er afgørende i situationer, hvor du/organisationen vil gennemføre forandringer og nye initiativer, da manglende tillid vil føre til konflikter
 • jo højere social kapital, især retfærdighed, jo bedre helbred har de ansatte
 • høj social kapital giver lavere sygefravær

Der er social kapital på alle arbejdspladser. Når I vil arbejde med social kapital, handler det derfor om at tage udgangspunkt i det samarbejde, I allerede har. Du kan påvirke de rammer, der skaber den sociale kapital i forbindelse med:

 • den daglige drift, planlægning og fordeling af arbejdsopgaver
 • det overordnede lederskab, hvor I udvikler mål, visioner, strategier og værdier
 • den faglige ledelse, når du sikrer løsning af opgaverne
 • personaleledelsen, når du giver feedback, støtte og løser konflikter