Menu

RØVERI

I en dagligvarebutik er Ulla og Klaus, de sidste medarbejdere på vagten med ansvar for at ordne baglokalet og få kasserne gjort endeligt op. Det har de gjort sammen mange gange før og har aldrig oplevet noget ubehageligt i den forbindelse.
Men mens Klaus lukker af ude i butikken og Ulla er i gang med at bære skrald ud, brager en fremmed mand pludselig ind ad bagdøren. Han råber højt, skubber til hende og truer med en kniv. Klaus kommer løbende og opdager, at de er udsat for røveri, men kan ikke stille noget op og gør præcis, som røveren forlanger. Det hele går meget hurtigt, og da røveren har tømt kassernes indhold ned i sin medbragte plastikpose, stormer han ud ad samme dør, han kom ind af. Tilbage sidder de to kolleger længe sammenkrøbne og helt stille i et hjørne af lageret før de tør komme frem. Der er situationer, der er meget svære at forberede sig på. Butiksrøveri er en af dem.


Røveri er en voldsom oplevelse og har stor betydning for de ansattes psykiske velbefindende. Utrygheden ved at der kan ske røveri, kan i høj grad påvirke det psykiske arbejdsmiljø.
Der er krav om at forebygge, at røverier sker. Hvordan I skal forebygge afhænger blandt andet af risikoen for røveri. Derudover skal der være procedurer for håndtering før, under og efter.