Menu

OMGANGSTONE

Omgangstone handler om, hvordan vi kommunikere med hinanden på arbejdspladsen.

Se filmen og snak om Omgangstone i jeres butik

OMGANGSTONE

Om omgangstone

 

”Her har vi en hård, men hjertelig tone”, eller ”Omgangstonen hos os er uformel, og vi har konkurrenceånd”– kan være en udtalelse, som man hører, når der spørges ind til omgangstonen.

 

Omgangstonen handler om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på arbejdspladsen, dvs. både kommunikationen medarbejderne imellem, men også din kommunikation over for medarbejderne. 

 

Den måde I taler til og om hinanden på arbejdspladsen handler også om tillid og respekt, og fortæller dermed noget om, hvordan I ser på hinandens arbejde og status. Generelt vidner en god omgangstone om, at der er et godt samarbejdsklima på arbejdspladsen, og at I respekterer hinanden. En god tone smitter, men det gør en dårlig tone også. Omgivelserne mærker hurtigt, hvis tonen er dårlig. Så en god omgangstone har betydning for kundeservicen, men også den måde kunderne oplever stemningen i butikken på.

 

Med omgangstone menes ikke kun de sagte ord, men også kropssprog og fremtoning, som fx tavshed eller fysisk afstandstagen. Ofte er vi ikke bevidste om den måde, vi taler eller opfører os på. Fx hvis vi har travlt eller har en dårlig dag – men andre bemærker det og kan blive usikre og irriteret på den person, der har en uhensigtsmæssig adfærd.

 

Ironi og sarkasme kan være en måde at kommunikere på arbejdspladsen og kan præge det psykiske arbejdsmiljø negativt. Det kan det, fordi en ironisk og sarkastisk omgangstone kan opfattes meget forskelligt. Fx kan det virke nedgørende eller sårende, uden at man måske tænker over det. Skældsord og drillerier kan også opfattes mere bogstaveligt, end de er ment.

 

Det er vigtigt, at der er enighed om, hvordan man taler til hinanden. De, som ønsker en mere blid omgangstone, skal kunne rummes, og omvendt skal man også kunne sige sin mening og komme med kritik, uden at det nødvendigvis bliver taget ilde op. Det gælder altså om i fællesskab at finde en balance. Se ”Sådan kan du gøre”. Grænserne for, hvordan butikkens ”jargon” opfattes, er derfor lige så forskellige, som vi er mennesker.

 

En dårlig omgangstone giver dårlig stemning på arbejdspladsen, og det kan være vanskeligt at samarbejde og tale konstruktivt med hinanden, men det kan også føre til konflikter og mobning.

 

Nogle vil kunne affinde sig med den dårlige omgangstone og ”spille med”. Andre får måske ikke sagt fra. Reaktionen fra dem, der ikke trives med butikkens omgangstone, kan være forskellige. Nogen vil trække sig fra fællesskabet på arbejdspladsen, mens andre i stedet vil køre med på tonen, og måske endda forværre den.

 

Når følelser undertrykkes, kan man få skabt en ond cirkel, der hæmmer det gode samarbejde i butikken, og påvirker den enkelte medarbejders trivsel.

 

En dårlig omgangstone kan også være udtryk for dårlig trivsel og en måde at håndtere stresssituationer på. Når vi er stressede eller ved at blive stressede, reagerer nogle ved at blive mere irritable og ”bider af” andre, nogle bliver pessimistiske og opgivende, og andre reagerer ved ikke at sige så meget. Under tidspres, eller hvis man har en dårlig dag, kan en hård tone være det, der får bægeret til at flyde over. Så selv om man hidtil har kunnet klare tonen, bliver det pludselig for meget og kan føre til konflikter på arbejdspladsen. 

 

Derfor bør der gribes ind over for en dårlig omgangstone, og det bør drøftes, hvordan man taler til hinanden.