Menu

Mening i arbejdet

Er der sammenhæng og formål i dit arbejde, føler du dig motiveret og engageret.

Følelsen af at bidrage til en målsætning, er at have MENING I ARBEJDET.

 

Se filmen og snak om Mening i arbejdet i jeres butik

MENING I ARBEJDET

Har arbejdet et formål for din medarbejder?

 

Lone, der arbejder i en butik med hårde hvidevarer er også jobtræner og i gang med at forberede den første dag for en ny medarbejder. Hun lægger intro-mappe og navneskilt frem og tænker over, hvad hun skal huske at sige. Hun går op i, at de nye kolleger får en god start og er glad for at være blevet spurgt, om hun vil tage sig af, at lære dem op.
I hendes øjne er det nemlig utrolig vigtigt og giver god mening, at nye medarbejdere kommer hurtigt ind i, hvordan butikken fungerer hos dem. Hun sætter derfor en ære i at få det til at køre godt fra starten og har sat sig godt ind i detaljerne.

Hvad betyder "mening i arbejdet"?
Når der er en mening i arbejdet for dine medarbejdere, er der en sammenhæng og et formål. Sammenhængen handler om, at medarbejderne kan se, hvordan de selv og deres arbejde bidrager til virksomhedens drift og udvikling. Formål handler om, at den enkelte kan se, at han eller hun bidrager med noget, og at det er i overensstemmelse med deres personlige værdier.

Det kan også handle om:

  • at man yder en vigtig arbejdsindsats og gør en forskel
  • at man tilfredsstiller nogle behov for at yde noget
  • at man føler sig fagligt godt rustet til det arbejde, man bliver sat til
  • at man har mulighed for at kontrollere og styre arbejdshandlingerne
  • at man er en del af kulturen og det sociale fællesskab på arbejdspladsen

Hvad der skaber mening i arbejdet, er et meget individuelt spørgsmål. Det der giver mening for den ene, giver ikke nødvendigvis mening for den anden.

Tegn på at det er en god idé at have fokus på mening i arbejdet
Der kan I jeres APV, trivselsundersøgelse, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der udtrykker deres holdning til fx:

  • meningen med arbejdet
  • engagement og motivation
  • tilfredshed i forhold til jobbet


Hvis der er negative tendenser, så kan mening i arbejdet være et godt område at beskæftige sig med. Hvis det allerede fungerer godt, kan du bygge videre på jeres gode erfaringer