Menu

Krav

De krav, du stiller og bliver stillet, skal passe til ressourcer, kompetencer og behovet

for udvikling – både i forhold til mængden og indholdet af arbejde.

Se filmen og snak om krav i jeres butik

KRAV

Hvad betyder "krav"?

 

Her handler krav om både mængden af arbejdsopgaver og om, hvad de går ud på. Begge dele skal være til at overskue og håndtere for den enkelte medarbejder.

De kvantitativ krav, altså mængden af opgaver, skal være passende. Det vil sige, at der hverken er for få eller for mange. De kvalitative krav, opgavernes indhold, skal tage hensyn til den enkeltes kompetencer og behov for udvikling og udfordringer. Derudover skal kravene være klare, dvs. at medarbejderen ved, hvornår arbejdet er udført godt nok.  

Krav hænger tæt sammen med de ressourcer, der er nødvendige for at kunne løse opgaven. Ressourcer kan fx være:
Personlige og faglige: fx kunnen, viden og erfaring.
Arbejdsorganisatoriske: fx Informationer, der er nødvendige for at udføre arbejdet og indflydelse på eget arbejde, fx på valg af hjælpemidler i arbejdssituationen.
Sociale: fx støtte og hjælp fra kolleger eller leder.
Teknologiske: fx de hjælpemidler (maskiner, redskaber, værktøj og it) den enkelte bruger i sit arbejde.


Tegn på at det er en god ide at arbejde med  krav-ressource balancen

Der kan I jeres APV, trivselsundersøgelse, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på andre måder være medarbejdere, der giver deres meninger til kende om fx:

  • mængden af arbejdsopgaver og tiden til at løse dem
  • arbejdstempo og mulighed for at overskue opgaverne
  • udviklingsmuligheder og brug af kompetencer
  • følelsesmæssige aspekter, fx konflikthåndtering med kunder


Hvis der er negative tendenser, så kan krav-ressource balancen være et godt område, at arbejde med. Hvis det allerede fungerer godt, kan du bygge videre på jeres gode erfaringer.