Menu

Indflydelse

De fleste kan godt lide at blive tildelt ansvar og mulighed for at påvirke daglige opgaver.

Det giver større motivation og bedre trivsel, hvis du har INDFLYDELSE på dit arbejde.

 

Se filmen og snak om indflydelse i jeres butik

INDFLYDELSE

Hvad betyder "indflydelse"?

 

Indflydelse handler om, at medarbejderen har direkte medbestemmelse på egne opgaver, og de ressourcer og redskaber, der er nødvendige for at løse opgaverne.

Det er naturligvis ledelsen, der sætter rammerne og beslutter hvilke områder medarbejderne har indflydelse på. Og her skal der både tages hensyn til opgavens art, jeres grad af uddelegering af ansvar, og den enkelte medarbejders kompetencer og behov for indflydelse og ansvar.


Hvornår handler det om indflydelse
Der kan I jeres APV, trivselsundersøgelse, kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø eller på anden vis være medarbejdere, der giver deres mening til kende om fx:

  • graden af indflydelse på arbejdsmængden
  • graden af indflydelse på det faglige indhold
  • graden af indflydelse på beslutninger, der træffes omkring deres arbejde


Hvis der er negative tendenser, kan indflydelse være et godt område at arbejde med. Hvis det allerede fungerer godt, kan du bygge videre på jeres gode erfaringer.