Menu

BUTIKSTYVERI

På dagens personalemøde tager afdelingschefen Peter emnet op, om det stigende antal tyverier, som de oplever. Gitte, en af medarbejderne, fortæller, at hun en enkelt gang eller to har set butikstyve in action, mens hun har været på vagt, uden at turde tage affære i selve øjeblikket, fordi hun trods oplæring har følt sig usikker på, hvordan hun egentlig håndterer den slags situationer, når det bliver alvor.
Peter fortæller, at der fremover vil være vagter tilknyttet i butikken dagligt og at de ansatte blot skal kontakte dem, når de ser noget mistænkeligt og altså ikke selv tage affære. På grund af den nye tendens til flere tyverier bliver der desuden installeret mere overvågning i butikken. Gitte glæder sig over tiltagene og føler sig allerede bedre klædt på til at håndtere muligt butikstyveri.


Hvis der er vold eller trusler om vold, bliver tyveriet til et røveri. Det er sjældent, tyverier udvikler sig til røveri, men der kan opstå en voldelig situation, hvis I tilbageholder en butikstyv.
I visse butikker er det kun vagtpersonale eller butikskontrollanter, der må tilbageholde butikstyve. Her skal butikkens personale kende til samarbejdet og til, hvordan de i hverdagen kan være med til at forebygge butikstyveri.  I andre butikker har leder og medarbejdere til opgave at tilbageholde butikstyve. Personalet skal være instrueret og oplært i, hvordan de tilbageholder butikstyve. Det er vigtigt at retningslinjerne er klare og er kommunikeret ud til medarbejderne.