Menu

Kom godt i gang

 

 

 

 

Det behøver ikke at kræve så meget at komme igang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i din butik.

 

Til gengæld kan det betyde en hel del for arbejdsglæden – og i sidste ende også for bundlinjen i en butik med tilfredse ansatte.

Den kvikke måde

På mødet behøver i ikke at bruge mere end 20 minutter. Sådan fungerer det:

Se filmen sammen

Snak om filmen

Tjek de gode råd

 

 

Læs mere efter mødet, hvis du vil vide mere.

 

Til mødelederen: Inden mødet vælger I et af de emner, I vil arbejde med. Vælg fra menuen til højre eller fra oversigten på introsiden. Til hvert emne er der både en lille film, spørgsmål og gode råd. Du kan forberede dig ved at læse teksten til emnet – gerne både leder- og medarbejderversionen.

 

 

Hvis I vil gå mere i dybden

Her kan du downloade det materiale, du skal bruge til den indsats, du vælger

 

I kan gribe arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø an på flere måder. I dette materiale har vi søgt at gøre det enkelt og give jer mulighed for at sætte større eller mindre indsatser i gang alt efter jeres behov. I kan vælge 3 indgange:

Indsats med baggrund i personalemøde

 

Er I en lille arbejdsplads, der vil tage hul på at arbejde med jeres psykiske arbejdsmiljø, kan et personalemøde være et godt sted at starte. Mødet skal hjælpe jer til at få sat ord på psykisk arbejdsmiljø, og hvordan det er hos jer. Til slut kan I i fællesskab vurdere, om der er behov for at sætte tiltag i gang.

Indsats med udgangspunkt i APV

 

Hvis der i jeres APV har været problemer eller forhold, I skal undersøge nærmere ift. det psykiske arbejdsmiljø, vil det være en god idé at tage det op på et personalemøde. Her er et forslag til, hvordan I kan gribe det an og komme videre fra APV til konkrete løsninger og handlinger.

Indsats med baggrund i større kortlægning af psykisk arbejdsmiljø, trivselsmåling eller lignende

 

En konkret indsats kræver planlægning, hvis I skal nå de ønskede resultater. Her får I vejledning i, hvordan I kortlægger det psykiske arbejdsmiljø enten via dialogmetode eller spørgeskemaundersøgelse / trivselsmåling. Dernæst er der forslag til, hvordan I bearbejder resultater, finder løsninger og prioriterer, så I ender med en færdig handlingsplan, I kan igangsætte tiltag ud fra.

 

Læs mere om indsatsen.

 

De valgte metoder i dette materiale er blevet tilpasset detailhandlen som målgruppe. De har udgangspunkt i Videncenter for Arbejdsmiljøs materialer Fra stress til trivsel.