Krav

De krav, du stiller og bliver stillet, skal passe til ressourcer, kompetencer og behovet

for udvikling – både i forhold til mængden og indholdet af arbejde.

Se filmen og snak om krav i jeres butik