Menu

Hvis du tilhører en Arbejdsmiljø- organisation

Som medlem af arbejdsmiljøorganisationen er du med til at holde øje med jeres psykiske arbejdsmiljø. Du kan stille forslag om tiltag og løsninger, hvis du mener, der er et behov, eller hvis du får henvendelser fra kolleger.
Du kan også stille forslag om fokus på psykisk arbejdsmiljø, hvis arbejdspladsen fx ønsker at nedbringe sygefravær, effektivisere eller lægger op til organisationsændring.

 

Materialet her giver mulighed for at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen, hvad enten det er på et personalemøde eller som en større indsats. Du bør læse materialet til både leder/arbejdsgiver og medarbejder igennem.
I materialet til leder finder du særlig viden om, hvad leder bør være opmærksom på hos medarbejdere. Det er vigtigt, at du kender disse signaler fors at være opmærksom, hvis en kollega viser tegn på, eller du selv mærker, at noget er galt. Der er beskrevet en række konkrete løsningsforslag, som lederen skal inddrages i og træffe beslutning om. Er du medarbejderrepræsentant, kan du med fordel læse forslagene, så du kan fungere som sparringspartner til lederen.   
I materialet til medarbejderen er der emner, som medarbejdere bør være opmærksom på omkring psykisk arbejdsmiljø eller når I står med et konkret problem. Heri er ligeledes beskrevet en række konkrete forslag til medarbejdernes egne bidrag for at forbedre og udvikle det psykiske arbejdsmiljø.

 

Under Kom godt i gang finder du inspiration til, hvordan du kan gribe arbejdet med psykisk arbejdsmiljø an.

Find info og se film

Om at udføre sit arbejde

Om samarbejde og samvær

 

Om påvirkninger udefra