Menu

Stress

Stress opstår ved længere tids ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne er

individuelle og kommer til udtryk fysisk og psykisk. Stress skal I håndtere i fællesskab.

Se filmen og snak om stress i jeres butik

STRESS

Symptomer på stress


Stress viser sig forskelligt, og mange stresssignaler er svære at få øje på for andre end den stressramte. Som leder bør du være opmærksom på adfærdsmæssige ændringer i dagligdagen.


Synlige advarselstegn kan være:

 

  • Øget fravær og klatfravær
  • Manglende overholdelse af deadlines
  • Ringere udførte arbejdsopgaver og resultater     
  • Fejl
  • Humørsvingninger, vredesudbrud og let til tårer
  • Isolation

Hertil kommer de symptomer, du ikke umiddelbart kan se. Kan du nikke genkendende til et udvalg af symptomerne, og er symptomerne hyppige eller har stået på mere end en måned, bør du tage dem alvorligt.

 

FYSISKE PSYKISKE ADFÆRDSMÆSSIGE

Træthed

Hjertebanken

Trykken i hjerteregionen

Hovedpine

Svedeture

Kuldefornemmelse

Fordøjelsesproblemer

Smerter i muskler

Appetitløshed

Hyppige infektioner

Forværring af kronisk sygdom

 

 

Over tid kan de fysiske reaktioner øge risikoen for bla hjertekarsygdomme, sukkersyge og infektionssygdomme

Ulyst

Uoverkommelighedsfølelse

Træthed

Hukommelsesbesvær

Koncentrationsbesvær

Rastløshed

Svært ved at slappe af

Følelse af indre uro

Irritabilitet

Humørsvingninger

Tristhed og dårligt humør

 

 

Over tid kan de psykiske reaktioner føre til mere vedvarende psykiske lidelser som depression og angst

Søvnproblemer

Nedsat motivation

Irritabelitet

Opfarende

Nærtagende

Ubeslutsom

Indesluttet og tavs

Utilfreds og brokkende

Mindre socialt samvær

Fritidsaktiviteter droppes

Øget forbrug af alkohol, kaffe og tobak

 

De adfærdsmæssige reaktioner kan medføre langsommere tempo og manglende overblik, så arbejdet ikke bliver udført forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Konflikter mellem kolleger opstår lettere, fordi omgangstonen bliver kølig og samarbejdet dårligere