Menu

Stress

Stress opstår ved længere tids ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne er

individuelle og kommer til udtryk fysisk og psykisk. Stress skal I håndtere i fællesskab.

Se filmen og snak om stress i jeres butik

STRESS

Tag en samtale med den stressramte


Lyt til medarbejderen og spørg ind til symptomer og hvad der stresser medarbejderen.

 

  • opgavernes karakter
  • arbejdsgange, arbejdssteder og/eller arbejdstider
  • kollegiale og/eller ledelsesrelaterede problemer 

Find ud af, om stressbelastningen har været til stede i en kortere eller længerevarende periode fx ved at spørge ind til symptomer fx hvordan medarbejderen sover om natten, da det kan være en god indikator Se mere under Symptomer på stress.

Fokuser på det arbejdsmæssige, hvor du kan gøre noget for at skabe balance mellem krav og ressourcer. Husk at:

  • rammerne er, at I er på en arbejdsplads
  • I har en leder-/medarbejder-relation

Vær opmærksom på, at den stressramte, ofte har svært ved at finde ud af, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. Er problemet privat, kan du kan udvise støtte ved at tilbyde medarbejderen mulighed for en snak.

 

Hvordan og hvor meget du skal blande dig er svært. Der er ikke en facitliste, men en vigtig tommelfingerregel er, at du som leder skal have fokus på det arbejdsmæssige.

 

Fokuser på løsninger dernæst årsager
Du og din medarbejder kan have større nytte af at lede efter det, I mener eller i første omgang det, som I tror vil hjælpe medarbejderen, fremfor hvad der er årsag. For eksempel kan I afstemme krav og forventninger til den enkelte, sørge for at han/hun får feedback og støtte til at klare opgaverne og tilpasse arbejdsmængden/-opgaverne.
Hvis medarbejderen bliver sygemeldt, kan du følge anvisningerne under afsnittet Hjælp den stressramte medarbejder tilbage til arbejdet.