Menu

Stress

Stress opstår ved længere tids ubalance mellem krav og ressourcer. Symptomerne er

individuelle og kommer til udtryk fysisk og psykisk. Stress skal I håndtere i fællesskab.

Se filmen og snak om stress i jeres butik

STRESS

Håndtering af stress når du er sygemeldt

 

Tag dit helbred alvorligt
Vær opmærksom på dine reaktioner og dit helbred. Lyt til, om du har det dårligt fysisk eller psykisk (se under Symptomer), og tag en snak med din læge. Din læge kan rådgive i forhold til psykologhjælp.


Tal om din situation
Tal med dine kolleger, venner og familie om situationen. Måske sidder kolleger i samme situation. Familie og venner er ofte de nærmeste til at se ændringer. Selvom du føler, at det virker uoverkommeligt at kontakte dem, er det ofte her, du får den bedste støtte.
Tal med dine tillidsvalgte. De tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø og støtter dig i at få professionel hjælp.


Snak med din leder
Din leder vil gerne vide, hvordan du har det. Fortæl hvordan du har det – hvad stresser dig? Er det:    

 

  • Opgavernes karakter     
  • Arbejdsgange, arbejdssteder og/eller arbejdstider     
  • Kollegiale og ledelsesrelaterede problemer      
  • Forhold af privat karakter

Sammen må I finde løsninger og løbende følge op. Vær opmærksom på, at rammerne for en løsning er arbejdspladsen, din leder kan ikke tage sig af private forhold.


Lær at prioritere og sig fra
Vær opmærksom på, hvad der bringer dig ud af ligevægt. Lær at sige fra og overvej hvilke krav, du stiller til dig selv.
Du skal vælge og prioritere det vigtige men også kunne give slip og lade være med at bekymre dig eller hidse dig op over ting, du ikke behøver at beskæftige dig med. Prøv at sige pyt. Du kan bruge en akse til at skitsere dine prioriteringer:


 
Kilde: Tage Søndergaard Kristensen: ”Fakta og myter om Stress” Videnscenter for arbejdsmiljø – NFA 2007


Hav gode vaner
Det er vigtigt at have overskud, når du bliver stresset. Du kan selv gøre noget for at bevare eller opbygge overskuddet:
Sørg for daglig fysisk aktivitet. Gerne en halv time, men 10 minutter er langt bedre end ingenting. Det er også en god ide at gøre det om dagen, så du får dagslys.
Slap mentalt af dagligt. Sørg for at koble helt af. Brug en afslapnings-cd eller andre teknikker eller lav noget, hvor dine tanker er et helt andet sted. Husk også at holde pauser.    Sov godt og nok. Tag eventuelt middagslure på max 20 minutter mellem kl. 12 og 16


Hold kontakten til din arbejdsplads
Kan du overskue det, er det en fordel at holde kontakten til din arbejdsplads. Ring eller besøg dem.