Menu

SOCIAL STØTTE

Sådan kan du gøre


Her er nogle forslag til inspiration, som andre har kunnet bruge. Det handler om at finde det, der virker bedst på jeres arbejdsplads:

Overordnede tiltag på virksomhedsniveau

Overordnede tiltag, som indførelse af medarbejderudviklingssamtaler og ændringer af organisatoriske forhold, kræver måske beslutningstagen på et højere niveau i virksomheden. Her må du bruge de kanaler, der er for at få igangsat initiativer herom.  

Sørg for lederkontakt ved alenearbejde

Arbejder medarbejderne i perioder alene, skal du sikre, at de kan komme i kontakt med ledelsen og eventuelle kolleger ved akut behov for råd og vejledning.

Støt ved problemer

Medarbejderne skal kunne regne med praktisk og psykologisk støtte fra leder og kolleger, når følelsesmæssige problemer efter episoder som røveri eller vold opstår. Klare retningslinjer for, hvordan man håndterer klager og ubehagelige kunder, er med til at give sikkerhed, ligesom retningslinjer for, hvad medarbejderne gør i tilfælde af røveri både under og efter røveriet. (Se mere under Røveri, Butikstyveri og Konflikter med kunder).

Hold medarbejderudviklingssamtaler

Ved medarbejderudviklingssamtaler kan I drøfte medarbejderens udfordringer og dine muligheder for at støtte. Hvilke forventninger har medarbejderen til arbejdet? Hvilken form for støtte har han/hun behov for i sit arbejde?

Giv konstruktiv feedback

Giv konstruktiv feedback på arbejdet og specifikke opgaver. Feedbacken skal være fremadrettet og handle om løsninger frem for årsag. Det kan påvirke medarbejderens trivsel, hvis han/hun ikke får konkret råd og støtte til at ændre adfærd.
Du giver konstruktiv feedback, når du foreslår, hvad han/hun kunne gøre bedre i en given sammenhæng. For at den konstruktive feedback skal give mest mulig mening, er den bedst at give umiddelbart efter opgavens udførelse.

Introducer og instruer

Nye medarbejdere skal have god introduktion til arbejdspladsen og passende instruktion og oplæring i deres arbejdsopgaver og hvad der forventes af dem. Du kan fx bruge mentorordninger, så den ny medarbejder eller medarbejderen, der skal varetage nye opgaver, bliver fulgt og ved, hvem de kan gå til, hvis der er udfordringer. Brug tjeklister eller andet, der kan være med at sikre, at alle får en grundig og ensartet instruktion.

Hold møder

Personalemøder, fælles pauser og jævnlig kontakt mellem kolleger og leder giver mulighed for at vende arbejdsmæssige relationer. God mødestruktur og -kultur, hvor det er muligt at tale om faglige udfordringer, og hvor både leder og kolleger kan støtte hinanden, vil bidrage til god trivsel.

Vis vejen

Det er langt hen ad vejen dit ansvar at skabe rammerne for god social støtte. Når du bakker medarbejdere op, giver en hjælpende hånd eller roser for veludført arbejde, vil den væremåde sprede sig blandt dine ansatte. Du støtter også, når du tager henvendelser fra medarbejdere seriøst og søger at løse dem. Din reaktion er afgørende for, hvordan dine medarbejdere opfatter og udøver social støtte overfor hinanden.

Skab en kultur, der fremmer ros og anerkendelse

Arbejdspladsens kultur bygger på de værdier, holdninger, normer og adfærd, der er blandt medarbejdere og ledere. Vær opmærksom på kulturen i din virksomhed og på, hvad du selv kan gøre.
Du kan ikke påtvinge dine ansatte værdier, men du kan skabe tryghed, åbenhed og mulighed for at reflektere over den daglige adfærd og praksis.