Menu

Forudsigelighed

Det er godt at vide, om der er nye tiltag på vej, som påvirker arbejdet.

Med nok viden føler du dig tryg, og der er FORUDSIGELIGHED.

Se filmen og snak om forudsigelighed i jeres butik

SOCIAL STØTTE

Fordele ved støtte


Det er godt at være opmærksom på, hvordan du støtter dine medarbejdere, da støtten vil give den enkelte bedre forudsætninger for at udføre sit arbejde og for at trives. Støtte har nemlig positiv indvirkning på helbredet og kan modvirke stress. I kombination med indflydelse på arbejdet kan støtte blive en stødpude mod den negative effekt, det kan have for helbredet, hvis der stilles for høje krav. Støtte styrker også, at I kan tale mere åbent om vanskeligheder og udfordringer i arbejdet og har betydning for fællesskabet.