Menu

SOCIAL KAPITAL

Sæt fokus på tillid


Tillid er, som retfærdighed, afgørende for, at samarbejde kan fungere godt og effektivt.


Udvis tillid til hinanden

Tillid handler om, hvorvidt I kan regne med hinanden. Som leder kan du vise medarbejderne tillid ved fx at uddelegere ansvar til dem med forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne. Medarbejdere kan vise tillid ved at de stoler på ledelsens udmeldinger og på at de varetager det fælles bedste. Tillid opbygges gennem erfaringer og personligt kendskab til hinanden. Læs også Optræd troværdigt.
Arbejdspladser, hvor man har høj grad af tillid, er altså præget af, at både medarbejdere og ledelse er villige til at løbe en risiko fx give beslutningskompetencer til andre eller lytte til andres synspunkter og tage dem seriøst.

Optræd troværdigt
Ved at optræde troværdigt skaber I tillid hos hinanden. Det er noget, I skal arbejde med hele tiden.  Følgende kan være med til at opbygge troværdighed:

  • Velvillighed – I viser jeres gode hensigter og udnytter ikke sårbarhed
  • Kompetence – I viser, I ved, hvad der bliver talt om
  • Konsistent adfærd – I har en gennemskuelig og forklarlig adfærd
  • Integritet – I mener og gør, som I siger
  • Uddelegering af kontrol –  I viser tillid ved at give kompetence til andre
  • Lydhørhed – I tager andres synspunkter seriøst

Sørg for at informere og kommunikere
Præcis, hyppig, rettidig og problemløsende kommunikation understøtter jeres relationer.

Viden om, hvad der foregår i butikken, er en forudsætning for, at medarbejderne føler sig som en del af virksomheden. Vision, strategi og indsatsområder bør stå klart for den enkelte.


Især ved nye tiltag i butikken er det vigtigt, at du informerer, så alle har en forståelse for tiltagene, og hvilken indflydelse de har på den enkeltes situation. For at øge forudsigeligheden og mindske jobusikkerhed er det vigtigt at inddrage og informere medarbejderne så tidligt som muligt om væsentlige ændringer, fx omstruktureringer, planlagt fusion eller lukning.