Menu

SOCIAL KAPITAL

Sæt fokus på samarbejdsevne


Samarbejde om arbejdsopgaverne
I udvikler social kapital primært i det daglige samarbejde. Et godt samarbejde om opgaver kræver:

 • at formålet er klart og meningsfuldt
 • at ledelsen følger med i den løbende løsning af kerneopgaven
 • at ledelsen giver kvalificerede tilbagemeldinger
 • at der er dialog og støtte ved fejl
 • at I hjælper hinanden
 • at ledere og medarbejdere søger at løse problemerne i fællesskab
   

Opbyg gensidigt forpligtende normer for samarbejde
Forudsætningen for at udvikle et smidigt samarbejde er, at ledelse og medarbejdere opbygger gensidigt forpligtigende normer. Fx at der er en norm for, hvordan I løser problemer i relation til arbejdsopgaver. Konkret kan det betyde, at ledelse og medarbejdere mødes og løser problemet i fællesskab.

Følgende kan stimulere gensidigt forpligtigende normer mellem ledelse og medarbejdere:

 • Løbende at afstemme og afklare roller og opgaver
 • Hyppig kontakt og mulighed for at mødes
 • Anerkendelse af hinandens legitimitet og motiver
 • Accept af både fælles og forskellige interesser
 • Helhedsforståelse
 • Villighed til at gå på kompromis
 • Mod og tålmodighed
 • Lydhørhed
 • Evne til at se tingene i den andens perspektiv
 • Evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte svaret
 • Evne til at bruge andres fejltagelser og succeser til det fælles bedste

Styrk jeres relationer
Samarbejdsevnen handler bl.a. om struktur og rammer - hvilke praktiske muligheder har medarbejdere og ledelse for at mødes og udvikle relationer? Det handler ikke kun om at mødes, men om hvordan I i det hele taget kommunikerer og koordinerer arbejdet. Måske mødes I uformelt i løbet af arbejdsdagen for at koordinere og løse opgaver sammen. De uformelle øjeblikke styrker ofte samarbejdsrelationerne – det er her, I lærer hinanden at kende som kolleger.

Møder er selvfølgelig væsentlige, men de skal være meningsfulde og effektive for deltagerne fx ved at der er dagsordener, en god mødeleder samt, at I kan holde møder uden forstyrrelser for kunder. Er der tradition for, at I tager tingene op på morgenmøder, personalemøder eller ved en mere uformel snak, er det også nemmere at tage mere ømtålelige emner op.

Derudover kan samarbejdsformer i fx grupper, afdelinger og teams være rammerne for udvikling af relationer og den sociale kapital.