Menu

SOCIAL KAPITAL

Sæt fokus på retfærdighed


I et samarbejde, hvor der er forskellig magt, status og interesse må I gensidigt betragte hinandens interesser som gældende. Vejen til dette er i høj grad retfærdighed.

Retfærdighed er et udtryk for, om man synes tingene går ordentligt for sig, og om man bliver behandlet fair. Vær især bevidst om, hvordan magt håndteres. Hvis fx den, som har magt, anvender denne illegitimt, opfatter man det som uretfærdigt, og at man bliver behandlet dårligere end andre.

Kravet om retfærdighed omhandler i høj grad relationen mellem ledelse og medarbejdere eller mellem (top)-chefer og deres underordnede ledere.
Her handler det om:

  • at alle berørte parter bliver involveret og hørt i processen
  • at beslutningsgrundlaget er i orden
  • at alle bliver behandlet med respekt og værdighed
  • at ingen bliver favoriseret


Retfærdighed er selvfølgelig gældende i den daglige drift, men det bliver ofte særligt afgørende, når organisationen står foran store forandringer eller der opstår konflikter.

Følgende kan øge oplevelsen af retfærdighed:

  • Konsistens – Lige behandling af alle
  • Involvering – De berørte bliver hørt
  • Respekt – Man behandler andres synspunkter seriøst
  • Synlighed – Beslutningsprocessen er gennemskuelig
  • Forklaring – Det er klart, hvorfor beslutningen blev som den blev, og hvilke konsekvenser den får
  • Ankemulighed – I kan ændre unfair og forkerte beslutninger