Menu

SOCIAL KAPITAL

OPBYG SOCIAL KAPITAL

 

Du bør starte med at danne dig et overblik over samarbejdet på arbejdspladsen, i gruppen eller i afdelingen. Du kan bruge et spørgeskema, der er udarbejdet af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø . Det sætter jer i stand til at finde den sociale kapital, I kan arbejde med.
Sørg for, at besvarelserne er anonyme. Er i under 5 ansatte bør du i stedet tage en snak på et personalemøde, hvor I drøfter spørgsmålene fra spørgeskemaet og bliver enige om, hvilke områder, I ønsker at arbejde med.
Har I en Arbejdsmiljøorganisation, vil de være en naturlig del af indsatsen omkring social kapital

Sæt fokus på kerneopgaven
Fokus på kerneopgaven styrker den sociale kapital samtidig med at kvalitet og produktivitet forbedres. I fællesskab kan I både skabe større klarhed over opgaven, arbejde i samme retning samt sikre en fælles forståelse af hvad kvalitet er, hvilke konkrete mål, I har og  hvordan I når målene.

Fx kan I:

  • i fællesskab afklare arbejdets mål og forventninger hertil fra både ledelse og medarbejdere
  • i fællesskab afklare, hvad der skaber kvalitet, og hvad der er uhensigtsmæssige eller overflødige arbejdsopgaver
  • skærpe arbejdspladsens profil og tydeliggøre, hvilke ydelser arbejdspladsen leverer
  • sætte fokus på kompetenceudvikling
  • sætte fokus på konkrete arbejdsopgaver gennem arbejdsgangsanalyser