Menu

SOCIAL KAPITAL

Samarbejdsevne

 

Samarbejdsevne handler om samarbejdskompetencer, normer for gensidige forpligtelser og strukturer, der fremmer samarbejdet. Det gode samarbejde sker i samspillet mellem ledere og medarbejdere gennem koordinering, kommunikation og vilje til at samarbejde om at nå et fælles mål.

Du kan overveje følgende:

  • Er der godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere?
  • Er der godt samarbejde blandt medarbejderne?
  • Er der godt samarbejde mellem grupper/afdelinger på arbejdspladsen?
  • Hjælper I hinanden, når der er pres på eller andre udfordringer?
  • Er der respekt for forskellige faggruppers bidrag til løsning af opgaverne?
  • Bliver de berørte inddraget og hørt, når I træffer beslutninger?