Menu

SOCIAL KAPITAL

Retfærdighed


Retfærdighed handler om at man bliver retfærdigt behandlet og kan både være ift. de processer, der foregår på arbejdspladsen fx. tilrettelæggelse af arbejdet, og ift. fordeling af goder, fx kurserer

Du kan overveje følgende om tillid og retfærdighed:

  • Kan medarbejderne stole på ledelsens udmeldinger?
  • Kan medarbejderne frit give udtryk for deres meninger og følelser?
  • Bliver konflikter løst retfærdigt?
  • Bliver medarbejderne anerkendt for deres arbejde?
  • Bliver arbejdsopgaverne retfærdigt fordelt?
  • Bliver beslutninger taget på et klart og gennemskueligt grundlag?
  • Ved alle hvornår og hvordan, de kan få indflydelse på beslutningerne?

Kan nogle af ovenstående forhold blive bedre, er det oplagt at tage temperaturen på den sociale kapital i din virksomhed.
Når man taler om social kapital, er forskellige relationer i virksomheden i fokus. Det kan være
Samlende relationer, der knytter medlemmer af en arbejdsgruppe eller afdeling sammen
Brobyggende relationer  mellem arbejdsgrupper eller afdelinger
Forbindende relationer mellem ledelse og medarbejdere i forskellige afdelinger eller grupper

Det er op til den enkelte virksomhed, hvilke og hvor mange typer relationer, I vil arbejde med.