Menu

MENING I ARBEJDET

Sådan kan du gøre

 

Her er nogle forslag til inspiration, som andre har kunnet bruge. Det handler om at finde det, der virker bedst på netop jeres arbejdsplads:

 

Hold medarbejderudviklingssamtaler

Ved den årlige medarbejderudviklingssamtale kan du få viden om, hvad der giver mening i arbejdet for din medarbejder og drøfte, om der skal ske ændringer i opgaver, ansvar eller kompetenceudvikling. Det er vigtigt, at du ved medarbejderudviklingssamtalen viser medarbejderen, hvordan vedkommende bidrager positivt til at nå afdelingens og virksomhedens mål og visioner.

Skab plads og rammer for udvikling

Kompetenceudvikling er med til at balancere medarbejderens ressourcer og faglige kvalifikationer med arbejdskravene, de står overfor. Medarbejderens vil opleve bedre sammenhæng, og dermed mere mening i arbejdet. Du kan undersøge, om det der er værdiskabende for din medarbejder også kan være af værdi for din virksomhed. Ønsker medarbejderen fx et andet ansvarsområde, fordi det vil give ham/hende mere værdi og indhold?

Formulér klare mål og roller

Når der er klare mål for arbejdsopgaver og en klar fordeling af roller, hjælper det den enkelte medarbejder til at blive mere bevidst om hans/hendes betydning for at nå de formulerede mål. Det bliver tydeligere, hvad den enkelte og hvad andre bidrager med for at skabe resultater, og dermed en større mulighed for at vurdere, om det giver mening for medarbejderen .
En klar mission og vision for virksomheden er tilsvarende med til at sikre, at både du og medarbejderne ved, hvor virksomheden bevæger sig hen. Det vil sikre oplevelsen af sammenhæng mellem handlinger, værdier og mål, som medarbejderne og virksomheden har.

Skab mulighed for indflydelse

Et meningsfuldt arbejde er et individuelt spørgsmål, og derfor vil der være individuelle behov for indflydelse, du som leder tilrettelægger arbejdet efter. Nogle finder det meningsfuldt, hvis arbejdsprocessen indebærer, at de følger opgaven fra start til slut, mens andre foretrækker at koncentrere sig om en mindre del af opgaveløsningen. Læs mere under Indflydelse.

Gør plads til socialt samvær

Kulturen, fællesskabet og den sociale identitet kan også være med til at skabe mere mening i arbejdet. Som leder kan du støtte op om og give mulighed for sociale aktiviteter både i dagligdagen fx personalemøder og morgenmadsarrangementer eller andre arrangementer uden for arbejdstiden.

Skab tillid og vær retfærdig

Tillid og retfærdighed er vigtige emner at have for øje, når du vil skabe mening i arbejdet for dine medarbejdere. Læs mere under Social kapital

Overordnede tiltag på virksomhedsniveau

Overordnede tiltag som fx en klar vision, mission og et mål for virksomheden, personale- og uddannelsespolitik og indførelse af medarbejderudviklingssamtaler, bidrager til højere grad af mening for den enkelte. Tiltagene kræver måske beslutningstagen på et mere generelt niveau i virksomheden. Her må du bruge de kanaler, der er, for at få igangsat initiativer herom.