Menu

Forudsigelighed

Det er godt at vide, om der er nye tiltag på vej, som påvirker arbejdet.

Med nok viden føler du dig tryg, og der er FORUDSIGELIGHED.

Se filmen og snak om forudsigelighed i jeres butik

MENING I ARBEJDET

Fordele ved at der er mening i arbejdet

 

Formål og sammenhæng for dine medarbejdere…

 

  • er positivt for arbejdsmiljøet, da det giver motivation og tilfredshed med arbejdet, og gavner trivslen
  • skaber involvering
  • skaber en følelse af sammenhæng og kvalitet i livet, og har betydning for  selvfølelsen og identiteten
  • kan medvirke til, at negative sider ved arbejdet ikke kommer til at dominere og dermed mindske trivslen

Mening i arbejdet hænger sammen med, hvor god en ledelse der er og om der er social støtte og mulighed for indflydelse. En uklar rollefordeling skaber ofte en negativ oplevelse af mening i  arbejdet