Menu

Forudsigelighed

Det er godt at vide, om der er nye tiltag på vej, som påvirker arbejdet.

Med nok viden føler du dig tryg, og der er FORUDSIGELIGHED.

Se filmen og snak om forudsigelighed i jeres butik

KRAV

Tænk over

Her er nogle spørgsmål, du kan overveje, når det handler om at skabe den rette balance mellem krav og ressourcer for dine medarbejdere:

Kvantitative krav:

 • Hvilke krav er der i de forskellige jobfunktioner?
 • Er der uklare eller modstridende krav i arbejdet?
 • Er jeg tydelig i min kommunikation til medarbejderne om, hvad jeg forventer af dem?
 • Er der overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og opgaverne?  
 • Er rammerne passende, så medarbejderne kan nå arbejdsopgaver?
 • Har medarbejderne indflydelse på egne opgaver, så de kan håndtere kravene?
 • Er fordelingen af arbejdsopgaver og kravene hertil optimale medarbejderne imellem?


Kvalitative krav:

 • Har medarbejderne de fornødne personlige, faglige, sociale og/eller teknologiske ressourcer til at løse deres opgaver?
 • Giver medarbejdere udtryk for høj arbejdsbelastning eller træthed, eller har nogle medarbejdere symptomer på stress? (se mere om stress her)
 • Er der medarbejdere, som virker uengagerede, og kunne det skyldes for lave krav?
 • Har medarbejderne indflydelse på deres arbejde og de rammer, det er tilrettelagt under?
 • Står medarbejderne ofte i følelsesmæssige situationer, fx at skulle håndtere vrede kunder, konflikter med kunder, tilbageholdelse af butikstyve eller er der risiko for røveri? Hvordan støtter jeg dem bedst som leder?