Menu

KONFLIKTER MED KOLLEGAER

Husk på, at en konflikt altid vil optrappe og blive værre, hvis ingen tager initiativ og gør noget aktivt for at nedtrappe den. Jo større kendskab du har til konflikter og deres opståen og mulighed for nedtrapning, jo bedre mulighed har du for at håndtere konflikten.
Du kan bruge konflikttrappen til at forstå, hvordan konflikter optrapper, og hvad der sker i situationen.


 

Trin 1: Uenighed (Sagen)


Hvad sker der:
Det starter med en uenighed. Parterne har det ok med at være uenige, og synes det er interessant at diskutere. Diskuterer parterne sagen uden at blive følelsesmæssigt involverede, opstår der ikke konflikt.

 

Hvad kan du gøre:
Parterne kan selv løse uenigheden ved at være nysgerrige overfor hinandens synspunkter og bevægegrunde, og ikke bliver personlige. Men grænsen mellem dette og næste trin er hårfin, hvor fokus skifter fra sagen til personen. 

Trin 2: Bebrejdelse (Personificering)


Hvad sker der:

Fokus skifter - man går efter manden, ikke efter bolden. Parterne bliver personlige og skyder skylden på hinanden. Officielt taler man stadig om sagen, men den bliver nu et påskud for at beskæftige sig med modpartens dårlige egenskaber. Parterne forsvarer sig selv og bebrejder den anden. Ingen af dem føler, at den anden lytter eller forstår.

 

Hvad kan du gøre:
Her kan du hjælpe med at nedtrappe konflikten ved at gribe ind som neutral mægler.

Trin 3: Flere problemer inddrages


Hvad sker der:

Parterne inddrager flere problemer i diskussionen. Tidligere uenigheder eller konflikter bliver brugt generaliserende om den anden. Parterne er reelt ikke længere interesserede i at forstå hinanden. De er optagede af svagheder i modpartens argumentation og evt. at dække over sine egne.


Hvad kan du gøre:
Parterne skal have støtte fra dig som leder eller fra fx kolleger eller tillidsvalgte til at nedtrappe konflikten.  

Trin 4: Samtale opgives


Hvad sker der:

Partnerne opgiver at tale sammen. Indstillingen er, at det alligevel ikke nytter, og at den anden ikke er til at holde ud at snakke med eller være i nærheden af.


Hvad kan du gøre:
Det er absolut sidste chance for at søge at løse konflikten uden, at relationerne mellem de involverede lider skade. Et godt samarbejde bliver svært at genetablere. En neutral person, som har lært konflikthåndtering, kan mægle i konflikten.

Trin 5: Fjendebilleder


Hvad sker der:

Begge parter danner fjendebilleder af modparten. Men konflikten forsvinder ikke, fordi parterne ikke længere taler sammen. Tværtimod. De får behov for at dele konflikten med andre og blive bekræftet i hver deres oplevelser af situationen. De skaber alliancepartnere og flere koalitioner. Beskrivelserne af hidtidige forløb begynder at afvige stærkt fra hinanden.
Fjendebillederne kan blive så stærke, at én forløber sig. Den, som mister selvbeherskelsen, risikerer at blive syndebuk. Der er altså risiko for, at konflikten udarter sig til egentlig mobning.


Hvad kan du gøre:
Der kan her være behov for en neutral person, som har lært konflikthåndtering, til at mægle i konflikten.

Trin 6: Åben fjendtlighed


Hvad sker der:

Konflikten er blevet rigtig ubehagelig. Parterne mister medfølelse og behandler hinanden uacceptabelt, fx ved trusler eller sårende og nedgørende bemærkninger.  Målet er at skade den anden. Også her er der risiko for, at konflikten udarter sig til egentlig mobning.


Hvad kan du gøre:
Ofte kræver det inddragelse af uvildige konfliktmæglere til at løse konflikten.

Trin 7: Adskillelse (Polarisering)


Hvad sker der:

Parterne kan ikke længere tåle at være i nærheden af hinanden. I de fleste tilfælde bliver én sygemeldt, fyret eller finder et nyt arbejde. Andre gange omplacerer arbejdspladsen begge parter.