Menu

KONFLIKTER MED KOLLEGAER

Dialogen – et værktøj til konflikthåndtering


Hvad handler konflikten om?

 • Du kan åbne en konflikt ved at lade hver part fortælle om konflikten. Spørg til hvad konflikten handler om, og hvordan de oplever den. Lad hver part få lov til at fortælle sin historie uden at blive afbrudt. Husk på, at det kan være svært for parterne i konflikten at lytte.
 • Når den ene har fortalt sin historie, kan den anden eventuelt med din hjælp spørge ind. Tænk i spørgsmål som: Hvorfor er konflikten opstået? Hvornår? Hvilke følelser? Hvordan påvirker konflikten dig? Hvad er dine behov? Formålet er at flytte fokus fra krav til behov.
 • Husk, at du kun skal lytte og udvise forståelse for den vanskelige situation, uden at give nogen af dem ret. Brug aktiv lytning og åbne, enkle og afklarende hv-spørgsmål.


Gentag, lyt og hold jer til sagen

 • Gentag og opsummér det, der bliver sagt.
 • Udvis engageret kropssprog, imødekommenhed og hold øjenkontakt.
 • Inddrager en part yderligere problemer, diskuterer I det senere. Hold jer til sagen. Sig fx ”Det lyder til, at det er væsentligt for dig, at tale om xx, så kan vi komme tilbage til det senere?”
 • Bliver der trods aftalen sagt hårde ord, prøv da at oversætte dem til mindre dramatiske.
 • Få parterne væk fra at tale om skyld
 • Vis interesse både verbalt fx sig ”ja” ”hm” og i dit kropssprog. Nik og læn dig frem mod personen, som taler.
 • Opsummér, hvad du har hørt af fakta, følelser, behov og bekymringer. Du kan lade parterne genfortælle, hvad de har hørt og supplere med hvad de opfatter, der er vigtigt for den anden, og om det har ændret deres opfattelse af situationen. Det skulle gerne være med til at sikre, at de har forstået hinanden.


Find en løsning

 • Når kernen i konflikten er fundet, skal I finde en løsning.
 • Find ud af, hvilke behov og ønsker der ligger bag fremførte standpunkter og argumenter. De kan være en del af løsningen. Du kan stille åbne hv-spørgsmål med øje for, at parterne er parate til at tale om løsninger og fremtidig samarbejde. Hvis ikke, så undersøg, hvad der skal til. Måske vil de lige fordøje det, der er sket eller tænke sig om. Aftal i det tilfælde et møde næste dag.
 • I brainstormer jer frem til en løsning. Det er forbudt at kommentere eller skyde hinandens forslag ned. Jo flere des bedre.
 • Er et møde ikke nok, tal da om mulighederne for at komme videre og aftal, hvornår og hvem der skal følge op. Spørg dig selv, hvor langt du kan hjælpe og om du kan blive ved med at være upartisk?
 • Det er en god ide at slutte mødet med at tale om, hvad kollegerne skal vide.
 • Afhængig af konflikten kan det være en ide at skrive aftalen ned.