Menu

Forudsigelighed

Det er godt at vide, om der er nye tiltag på vej, som påvirker arbejdet.

Med nok viden føler du dig tryg, og der er FORUDSIGELIGHED.

Se filmen og snak om forudsigelighed i jeres butik

INDFLYDELSE

Tænk over

 

Her er nogle spørgsmål til inspiration, når det handler om dine medarbejderes indflydelse:

  • Hvordan har de indflydelse på det arbejde, de udfører?
  • Kan de få mere indflydelse på deres eget arbejde (fx hvordan arbejdet udføres, hvilke arbejdsredskaber og tekniske hjælpemidler der bruges)?
  • Er der mulighed for at give dem medindflydelse på egen arbejdssituation? Overvej fx. indflydelse på arbejdstid, på hvem man arbejder sammen med, på tilkaldevagter og hvilke opgaver, der er.
  • Hvilken indflydelse har de nu på deres arbejdssituation og arbejdets udførelse? Fx. med hensyn til arbejdstid, hvilke opgaver de har og mængden af opgaver? Hvilke muligheder har de for at beslutte selvstændigt? Kan medarbejderen for eksempel selv tage stilling til om kunden kan få pengene tilbage, hvis der er reklamationer på varer?
  • Hvad med, hvordan arbejdet bliver tilrettelagt, fx i forhold til variation og i hvilken rækkefølge arbejdsopgaverne løses? Det er ikke alle, der har de samme behov. Nogle har det bedst med kun at betjene kunder, andre vil gerne have forskellige typer af opgaver, fx bestilling af varer, opfyldning og varepræsentation, kundebetjening mv.
  • Skal alle medarbejdere have samme muligheder og ansvar? Det er ikke alle, der ønsker den samme mængde ansvar.
  • Har medarbejderne indflydelse på, hvordan deres færdigheder og kompetencer bliver brugt? Fx på arbejdsopgaver, der kræver lige de færdigheder som den enkelte har. Har han/hun kompetencer, der er oversete, og hvordan finder jeg ud af det?
  • Kan medarbejderne foreslå udvikling af faglige kompetencer? Fx uddannelse, jobudvidelse eller særlige opgaver som fx at være mentor?
  • Har de mulighed for at bidrage med forslag til, hvordan de udfører arbejdet bedst muligt og løser eventuelle problemer, som fx hvordan de begrænser belastninger i forbindelse med løft af varer