Menu

Belønning

Det handler om løn, udviklingsmuligheder og om at føle sig set, hørt og respekteret.

Anerkendelse, ris og ros øger motivation og involvering. Det er BELØNNING.

 

Se filmen og snak om belønning i jeres butik

FORANDRINGER

REAKTIONER PÅ FORANDRINGER

 

Det er lederens ansvar at være godt forberedt og bidrage til, at forandringsprocessen forløber som planlagt, herunder at håndtere medarbejdernes reaktioner på forandringen. Det betyder også, at du som leder skal have indsigt i, hvad det er, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø.

 

 • Hvilke følelsesmæssige reaktioner må forventes i forbindelse med forandringen?
 • Hvorfor oplever man som leder sommetider modstand i forbindelse med forandringen?
 • Hvad betyder de forskellige perspektiver på forandringen?

 

Vi reagerer alle forholdsvis ens, når vi møder forandringer, men der er forskel på, hvor kraftigt vi reagerer, hvilket bl.a. hænger sammen med den indflydelse forandringen har. De typiske faser du kommer igennem er:

 

 1. 1. overraskelse, hvor man oplever, at forandringen ikke lever op til de forventninger, man havde
 2. 2. benægtelse, hvor man fortsætter med de gamle vaner og rutiner
 3. 3. modstand, hvor man bekæmper den nye virkelighed
 4. 4. accept, hvor man anerkender behovet for forandring og slipper den gamle adfærd
 5. 5. personlig forståelse, hvor forandringen begynder at give mening for en
 6. 6. integration, hvor det nye bliver ”normalt”.

 

Reaktionerne er helt naturlige, og som leder kan du derfor bruge din viden om faserne aktivt i forhold til at hjælpe medarbejderne igennem selve forandringen. Der er selvfølgelig også de medarbejdere, der har ønsket forandringen, eller som ser forandringen som en mulighed for at udvikle sig, og derfor springer direkte til acceptfasen. Som leder kan du hjælpe medarbejderne ved at:

 

 • Anerkende reaktionerne
 • Erkende, hvor medarbejderen er i forhold til de forskellige faser
 • Bidrage til at skabe en fælles forståelse af, at de forskellige reaktioner kommer til udtryk.