Menu

Belønning

Det handler om løn, udviklingsmuligheder og om at føle sig set, hørt og respekteret.

Anerkendelse, ris og ros øger motivation og involvering. Det er BELØNNING.

 

Se filmen og snak om belønning i jeres butik

FORANDRINGER

MODSTAND MOD FORANDRINGER

 

Du må forvente en vis grad af modstand, fx at det er svært at få alle medarbejdere med på forandringen. Dette handler oftest ikke om, at den enkelte medarbejder modarbejder forandringen, men derimod er det en helt naturlig måde at reagere på, når der sker noget uventet, ukendt, eller noget man ikke lige kan overskue.

 

Synlige tegn på modstand mod forandringer kan fx være tavshed på møder, sniksnak i krogene, nedsat arbejdstempo eller højere sygefravær. Hos den enkelte kan det fx være, at man beklager sig til kolleger eller over for ledelsen og kommer med indvendinger mod forandringen.

 

De følelser, den enkelte har, kan knytte sig til forandringerne i forhold til selve arbejdets udførelse, den personlige situation eller de sociale relationer. Ændringen kan opleves som en reel trussel, fx at man mister indflydelse og position, der bliver mere at lave, man er usikker på, om man kan klare den nye opgave, og på hvad ændringen kommer til at betyde ift. ens jobsikkerhed. Positive forventninger til forandringen vil oftest afføde mere positive reaktioner, fx hvis medarbejderen oplever, at der er et behov for forandringen, at den vil skabe forbedringer, og at både den enkelte, gruppen og ledelsen er i stand til at gennemføre forandringen.